سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهبود روابط عاطفی

 

وسواس فکری (OCD) یک اختلال اضطراب است. این شامل افکار مزاحم و ناخواسته و تکرار اقدامات خاص استاگرچه افراد مبتلا به OCD ممکن است درک کنند که افکار و اقدامات آنها غیر منطقی است ، اما به نظر نمی رسد آنها را متوقف کند.

وسواس چیست؟

وسواس افکار یا تصویرهایی هستند که از بین نمی روندوسواس بسیار سرزده است و معمولاً غیر منطقی به نظر می رسد ، اما فرد مبتلا به OCD قادر به متوقف یا نادیده گرفتن این افکار نیستبرخی وسواس رایج شامل ترس از بیمار شدن از میکروب ها یا نگرانی مداوم در مورد خاموش بودن اجاق گاز هنگام خروج از خانه استافراد مبتلا به OCD اغلب با افکار وسواسی احساس ترس می کنند.

بعضی اوقات وسواس خفیف خواهد بود و فقط یک بار اتفاق می افتدسایر اوقات افکار وسواسی ثابت خواهد بودافکار بعضی اوقات می توانند به زندگی روزمره شخص نفوذ کنند و ناخواسته باشند.

افکار وسواسی می توانند در زندگی روزمره تداخل داشته باشند و باعث ایجاد فشار در روابط و محیط کار شوند.

برخی وسواسهای متداول عبارتند از:

 • ترس از خاک
 • ترس از بیمار شدن
 • افکار ثابت تعداد معینی
 • نیاز به انجام کاری به یک ترتیب خاص یا یک روش خاص دارید
 • ترس از میکروب ها
 • نگران این باشید که آیا کاری "درست" انجام شده است

اجبار چیست؟

در حالی که وسواس در حال تکرار افکار است ، اجبارات اعمال مکرر هستنداین موارد کاملاً ملایم خواهد بود اما در موارد شدیدتر ممکن است به عنوان ابزاری برای افراد ایجاد شود تا سعی کنند خود را از افکار وسواسی خود رهایی دهندبه عنوان مثال ، وقتی وسواس از میکروب ها وجود دارد ، فرد ممکن است مرتباً دست های خود را بشوید ، حتی تا جایی که دست های آنها از همان شستشو خام شودهنگامی که فرد به تکرار یک عمل ادامه می دهد ، وسواس ممکن است برای مدت کوتاهی از بین برود ، با این حال ، آنها به طور معمول باز می گردندپس از بازگشت آنها ، اجبار دوباره شروع می شود و چرخه وسواس و اجبار را شروع می کند.

اجبار می تواند در زندگی فرد اختلال ایجاد کندبه عنوان مثال ، ممکن است شخص نیاز به بررسی داشته باشد تا ببیند آیا آنها درها را قبل از رفتن به رختخواب قفل کرده اندآنها ممکن است خواب خود را ادامه دهند تا بارها و بارها بررسی شوند.

برخی از اجبارهای رایج عبارتند از:

 • شستن دستها
 • مسواک زدن دندان ها
 • بررسی می کنید که آیا لوازم خاموش هستند یا خیر
 • در حال بررسی اینکه قفل درها قفل شده اند یا خیر
 • ترتیب موارد به صورت خاص
 • نگهداری وسایل مانند ظروف حتی اگر دیگر نیازی به آن نباشد
 • نیاز به تأیید مداوم از طرف اطرافیان.

تأثیر OCD بین 2 تا 3 درصد از جمعیت استاین یک بیماری اضطراب است و با داروها و رفتار درمانی قابل درمان است.

https://www.healthcentral.com/article/5-reasons-cognitive-behavioral-therapy-may-not-work-for-you